Preskoči na glavni sadržaj

Samo Krist

Povodom 500-obljetnice Reformacije (1517.- 2017.) na Radiju Nova Gradiška imamo seriju poruka o pet istina Reformacije (Samo Pismo, Samo Krist, Samo vjera, Samo milost, Samo Bogu slava). Ove nedjelje oko 9 sati ujutro možete čuti treću poruku: Samo vjera.

Ovdje možete pročitati prvu poruku (Samo Pismo), a dolje drugu poruku: 

Samo Krist

Naš tekst je: 1. poslanica Timoteju 2,5:

„Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus.“

Istina je, ovaj tekst prvenstveno govori o tome da postoji samo jedan Bog koji je Bog svih ljudi. Govori o monoteizmu. Ne postoji bog bogataša i bog siromaha. Ne postoji bog bijelaca i bog crnaca. Ne postoji bog Hrvata i bog Srba. Ne postoji bog kršćana i bog hinduista. Postoji samo jedan Bog i svi ljudi – bez obzira na njihovu boju kože, religiju, nacionalnost ili društveni status – stoje pred njim. I ne samo da stoje pred njim, nego stoje pred njime kao pravednim Sucem. Međutim, Radosna je vijest da taj pravedni sudac iskreno želi da se „svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ (s. 4)!

Upravo zato što Bog želi da se svi ljudi spase, poslao je jednoga posrednika između Boga i ljudi, čovjeka Krista Isusa. Biblija u ovome stihu naglašava Isusovu ljudsku narav jer je bilo potrebno da posrednik između Boga i ljudi bude čovjek. To je važno iz više razloga, ali jedan od njih jest kako bi On mogao razumjeti i suosjećati s onima za koje posreduje. On treba razumjeti njihove nevolje i njihove slabosti. Krist Isus može razumjeti oboje, jer je kao čovjek živio u našem svijetu i bio kušan u svemu.

Kao što Biblija naglašava da postoji samo jedan Bog koji je Bog svih ljudi bez obzira na boju kože, nacionalnost i slično, jednako tako naglašava da postoji samo jedan posrednik za sve ljude. Taj posrednik je „sebe samoga dao kao otkup za sve“ (s. 6). To znači da je Isus jedini posrednik između svih ljudi i Boga. Nema potrebe za drugim posrednicima, jer On, kao savršeni čovjek, savršeno obavlja tu svećeničku ulogu posredovanja. On je posrednik jer je svojom krvlju platio naše grijehe. On je posrednik jer nas svojim zagovorom zastupa pred Bogom.

Upravo to znači reformacijsko načelo Samo Krist. Nema potrebe za nikakvim drugim otkupiteljima i posrednicima, ni na nebu ni na zemlji! Kristu kao Spasitelju i kao Posredniku nije potrebna ljudska pomoć. Nije nam potrebno posredovanje, zazivi, zasluge ni jednoga drugoga čovjeka jer pred jednim Bogom postoji samo jedan posrednik – čovjek Krist Isus.

U tom pogledu, vrijedi onaj slogan minimalizma: „Manje je više“. Obilje posrednika možda se čini dobrom idejom dok se ne sjetimo da „posrednik – čovjek Krist Isus“ istovremeno ima božansku narav. On je Čovjek i Bog. Kao Čovjek, On nas razumije i suosjeća s nama, ali kao Bog je itekako sposoban posredovati za nas i brže i bolje od bilo kojega stvorenja. Mogli bismo to usporediti s birokracijom. Što biste više željeli: da vaš problem čuje jedan državni činovnik, pa drugi, pa treći… Ili biste više voljeli imati pristup izravno do nekog ministra, ili čak premijera?


Na kraju, uvijek iznova se trebamo pitati: što kaže Sveto pismo i što će donijeti veću slavu Bogu? Vjerujem da načelo Samo Krist donosi veću slavu Bogu, jer nas poziva da se pouzdamo jedino u Krista! Uvijek iznova Sveto pismo naglašava da je Bog u Kristu jedini Spasitelj! Krist je stoga jedini Čovjek u koga se trebamo pouzdati!