Preskoči na glavni sadržaj

Što vjerujemo

Baptistička crkva Radosne vijesti priznaje Apostolsko vjerovanje i Nicejsko-Carigradsko vjerovanje kao vjerodostojne sažetke kršćanske vjere i nade, te kao valjan ispit pravovjerja u pogledu biblijskoga nauka o Svetom Trojstvu i osobama Oca, Sina i Duha Svetoga.
Međutim, također smatramo da crkva treba uvijek iznova definirati svoju vjeru, usklađivati ju s Pismom i braniti je od pogubnih krivovjerja. Zato uz gore navedena dva vjerovanja naša crkva smatra da je Baptističko vjerovanje iz 1689. opširniji sažetak naše vjere i nade, koji možete pronaći OVDJE. Ukratko, kao crkva vjerujemo sljedeće:

1. Vjerujemo da šezdeset i šest knjiga koje nalazimo u Bibliji čine jedinu nadahnutu, autoritativnu Božju riječ, koja je nepogrešiva i nezabludiva u izvornim rukopisima. (2. Timoteju 3,16; 2. Petrova 1,20-21) Vjerujemo da Biblija sadrži jedino pravilo vjere i prakse. (Matej 5,18; 24,35; Ivan 10,35; 16,12-13; 17,17; 1. Korinćanima 2,13; 2. Timoteju 3,15-17; Hebrejima 4,12; 2. Petrova 1,20-21)

2. Vjerujemo da postoji jedan Bog, Stvoritelj, koji vječno postoji u tri Osobe Oca, Sina i Svetoga Duha, a svaka ima istu bit i atribute. (2. Korinćanima 13,14; Matej 28,19) Taj Trojedini Bog jedini je dostojan našega slavljenja, naših molitvi i našeg štovanja. (Djela 10,25-26; Rimljanima 1,23)
3. Vjerujemo da je Isus Krist u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek u nedjeljivom jedinstvu. Vjerujemo u Njegovo djevičansko rođenje, Njegov bezgrješan život, Njegova čuda, Njegovo zastupničko pomirenje kroz svoju prolivenu krv, Njegovu smrt i tjelesno uskrsnuće, Njegovo uznesenje s desne Bogu Ocu, i Njegov budući tjelesan povratak u sili i slavi. (Ivan 1,1. 14; Filipljanima 2,6-8; Hebrejima 9,24-28; 1. Timoteju 3,16; Otkrivenje 19,11-16; 1. Korinćanima 15,1-8) On je jedini Posrednik između Boga i ljudi. (1. Timoteju 2,5)
4. Vjerujemo da Sveti Duh presvjedočava o grijehu, nanovo rađa, krsti, zapečaćuje i obitava u svim istinskim vjernicima od trenutka njihova obraćenja u Krista, ispunjavajući ih kada se pokoravaju Njemu, sa ciljem suobličavanjem s Kristom. (Titu 3,5; 1. Korinćanima 3,16; 12,13; Efežanima 1,13; 5,18) Vjerujemo da je svetost neizbježan ishod rođenja od Božjega Duha u živu vjeru.
5. Vjerujemo da je spasenje Božji dar i da ga čovjek prima samo kroz vjeru samo u Krista i Njegovu savršenu žrtvu za grijehe. Vjerujemo da se čovjeka opravdava po milosti kroz vjeru bez djela i da svi istinski vjernici imaju vječni život. Vjerujemo da je pokajanje bitan dio vjere, a ne odvojeni i neovisni uvjet spasenja. (Efežanima 2,8-9; Ivan 3,16; 1. Ivanova 5,10-13; Luka 24,45-47; 2. Kor 7,10) 
6. Vjerujemo da su svi ljudi grješnici po svojoj naravi i svom izboru, i da se zato nalaze pod Božjom osudom. (Ivan 6,44. 64-65; Rimljanima 3,23; 6,23; 8,5-8; 1. Kor 2,11-14)
7. Vjerujemo da je izabranje Božji čin kojim je Bog, prije postanka svijeta, izabrao u Kristu one koje potom milostivo nanovo rađa, spašava i posvećuje. (Rimljanima 8,28-30; Efežanima 1,4-11; 2. Solunjanima 2,13; 2. Timoteju 2,10; 1. Petrova 1,1-2) Vjerujemo da suvereno izabranje ne proturječi niti negira čovjekovu odgovornost da se pokaje i pouzda u Krista kao Spasitelja i Gospodina (Ezekiel 18,23. 32; 33,11; Ivan 3,18-19. 36; 5,40; Rimljanima 9,22-23; 2. Solunjanima 2,10-12; Otkrivenje 22,17).
8. Vjerujemo u sveopću Crkvu koju čine svi oni koji su kroz spasonosnu vjeru u Isusa Krista nanovo rođeni od Svetoga Duha i zajedno ujedinjeni u Tijelo Kristovo, čija je On Glava. (Kološanima 1,18; Efežanima 1,22-23, 2,19-22)
 9. Vjerujemo u osnivanje i kontinuitet mjesnih crkava (Djela 14,23. 27; 20,17. 28; Galaćanima 1,2; Filipljanima 1,1; 1. Solunjanima 1,1; 2. Solunjanima 1,1), te da se članovi jednoga duhovnog Tijela upućuju da se udružuju u mjesnim skupštinama (1. Korinćanima 11,18-20; Hebrejima 10,25) u svrhu zajedničkog duhovnog rasta, učeništva, stege, uzajamne odgovornosti, ohrabrivanja i evangelizacije. (Matej 28,19-20; 2. Timoteju 2,2; Matej 18,5-22) Vjerujemo da bi svaka mjesna crkva trebala imati pobožne vođe koji će ju voditi ili njome upravljati kao Kristove sluge (1. Timoteju 5,17-22) imajući Njegov autoritet u usmjeravanju crkve u skladu sa Svetim pismom. Zajednica se treba pokoravati njihovom vodstvu punom ljubavi. (Hebrejima 13,7. 17; 1. Petrova 5,1-4)
10. Vjerujemo da su vodeno krštenje vjernika i Gospodnja večera obredi koje Crkva treba obdržavati tijekom sadašnjega vremena. Međutim, oni se ne trebaju smatrati sredstvima spasenja. (Djela 8,12; 1. Korinćanima 11,23-28)
11. Vjerujemo u postojanje duhovnih, nevidljivih bića koje Biblija naziva anđelima. Vjerujemo da postoje Božji anđeli koji služe onima koji baštine spasenje (Hebrejima 1,14) i pali anđeli koji su se zajedno sa Sotonom pobunili protiv Boga. (Job 1,6; Marko 5,1-13; 1. Timoteju 3,6)
12. Vjerujemo u tjelesno uskrsnuće mrtvih, kada će vjernici otići u vječnu slavu s Bogom, a nevjernici na sud i vječnu, svjesnu kaznu u paklu, gdje će biti odvojeni od Boga. (2. Solunjanima 1,9; Otkrivenje 21; 22,3-5, 20,15; Daniel 12,2)